Marketing sensoryczny

Marketing sensoryczny czyli marketing zmysłów to przemyślane oddziaływanie na zmysły Klienta w celu osiągnięcia założonych wcześniej skojarzeń i reakcji. Są to działania angażujące wszystkie zmysły Klienta, które na celu mają pogłębienie więzi Klienta z firmą, marką lub miejscem.

Koncepcja marketingu sensorycznego zakłada, że na percepcję produktów i usług przez Klientów, znacząco wpływa wszystkie 5 zmysłów człowieka – wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Doświadczenia zmysłowe jakich doświadczają Klienci wpływają na ich decyzje związane bezpośrednio z zakupem i konsumpcją.

Marketing sensoryczny (sensory marketing) to przemyślane i świadome działania mające na celu wykorzystanie zmysłów do osiągnięcia założonych celów biznesowych i sprzedażowych.

Jego podstawowym celem jest zbudowanie tożsamości i wizerunku marki, a także utrwalenie świadomości marki wśród Klientów.

Zmysły dla zysku

Wzrok

Słuch

Węch

Smak

Dotyk